Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου

Έργο Μείζονος Λευκωσίας

Από την ίδρυση του Συμβουλίου το 1971 μέχρι το έτος 2001 είχαν κατασκευαστεί κυρίως αγωγοί συνολικού μήκους 330 χιλιομέτρων και αγωγοί οικιακών συνδέσεων μήκους 110 χιλιομέτρων και εξυπηρετούντο περιοχές στους Δήμους Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, μέρος των Δήμων Στροβόλου και Αγλαντζιάς όπως και στους Κυβερνητικούς Οικισμούς «Πάνω Λακατάμια», «Χρυσοσπηλιώτισσα» καθώς και στον συνοικισμό Αυτοστέγασης Ανάγυιας.

Στο μεταξύ και μέσα στα πλαίσια του μακροχρόνιου προγραμματισμού και μετά από αίτηση των Δήμων της περιοχής Μείζονος Λευκωσίας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας ετοίμασε το 1999 μέσω ξένου Μελετητικού Οίκου Περιβαλλοντική Μελέτη και σχετική Μελέτη Βιωσιμότητας για την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος σε όλες τις περιοχές των Δήμων Μείζονος Λευκωσίας περιλαμβανομένων και περιαστικών περιοχών γύρω από την περιοχή Λευκωσίας.  Ως αποτέλεσμα τούτου η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΛ περιλαμβάνει από 1η Ιανουαρίου 2002 με βάση τροποποίηση του σχετικού Νόμου εκπροσώπους από τους επτά Δήμους Μείζονος Λευκωσίας ήτοι επτά μέλη από το Δήμο Λευκωσίας (Περιλαμβανομένου του Δημάρχου Λευκωσίας και Προέδρου του ΣΑΛ), πέντε μέλη από Δήμο Στροβόλου από δύο μέλη από Δήμους Λακατάμιας και Αγλαντζιάς και από ένα μέλος από τους Δήμους Έγκωμης, Αγίου Δομετίου και Λατσιών.

Η κατασκευή του Αποχετευτικού Έργου Μείζονος Λευκωσίας άρχισε περί τις αρχές  του 2003 και έχει ολοκληρωθεί το 2013 εξυπηρετώντας όλους τους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας, το Δήμο Γερίου, το Δήμο Τσερίου και τις κοινότητες Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου και Αγίων Τριμιθιάς.  Το όλο έργο περιλαμβάνει σχεδίαση και εγκατάσταση 1450 χιλιομέτρων περίπου κυρίως αγωγών και 500 χιλιομέτρων οικιακών συνδέσεων, 10 κύριων αντλιοστασίων, 30 χιλιομέτρων αγωγών πιέσεως και κυρίως αγωγών βαρύτητας καθώς επίσης και 2 Εργοστασίων Επεξεργασίας Λυμάτων. Το ένα Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων βρίσκεται στην περιοχή Βαθειάς Γωνιάς και η δυναμικότητα του είναι 20.000 κ.μ. λυμάτων ημερησίως ενώ το δεύτερο εργοστάσιο βρίσκεται στην Πάνω Δευτερά (Ανθούπολη) και  είναι δυναμικότητας 12.000κ.μ. λυμάτων ημερησίως. Το συνολικό κόστος του Έργου το οποίο περιλαμβάνει και τις περιαστικές περιοχές  υπολογίζεται να είναι της τάξης των 170εκ. Λιρών Κύπρου. Το Αποχετευτικό Σύστημα Λευκωσίας εξυπηρετεί στο παρόν στάδιο, πληθυσμό 140.000 περίπου και καλύπτει μια έκταση 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ταυτόχρονα με το Έργο Μείζονος Λευκωσίας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών και με την εξασφάλιση νέου δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκήρυξε προσφορές για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός νέου Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μια Μηλιά, που περιλαμβάνει σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας με τη χρήση της τεχνολογίας των μεμβρανών και θα έχει σε πρώτη φάση δυναμικότητα επεξεργασίας 30.000κμ λυμάτων ημερησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 45.000κμ λυμάτων ημερησίως.

Το νέο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων μιας Μηλιάς λειτούργησε το 2013 και εξυπηρετεί τις δημαρχούμενες περιοχές Λευκωσίας, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, τμήματα των δημαρχούμενων περιοχών Στροβόλου και Αγλαντζιάς καθώς και τμήμα της κατεχόμενης περιοχής Λευκωσίας.