Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων Κάτω Πολεμιδιών
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας προωθεί σύγχρονες μεθόδους για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων με τη χρήση Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ομβρίων. Η Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων Κάτω Πολεμιδιών, αποτελεί μέρος των αντιπλημμυρικών έργων της δυτικής Λεμεσού που σχεδιάστηκαν από το ΣΑΛΑ. Κατασκευάστηκε παράλληλα με τα έργα του οδικού έργου του κάθετου δρόμου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Τ.Δ.Ε). Η Λίμνη αυτή έχει χωρητικότητα 75.000 κυβικά μέτρα και κατασκευάστηκε σε γη έκτασης 3.3 εκταρίων που εξασφαλίστηκε από το ΣΑΛΑ, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η περίμετρος και τα πρανή της λίμνης, ως επί το πλείστο είναι φυτεμένα με γρασίδι καλύπτοντας συνολική έκταση 19.000 τ.μ. Περιμετρικά, έχουν επίσης φυτευτεί 1000 περίπου δέντρα και θάμνοι. Στη Λίμνη εκτρέπονται τα πρωτοβρόχια για συγκράτηση των φερτών από τον αγωγό oμβρίων του κάθετου δρόμου, ο οποίος έχει ικανότητα μεταφοράς 35 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο περίπου. Σε περίπτωση ραγδαίας βροχόπτωσης και εφόσον υπάρξει ροή μεγαλύτερη από 35 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ο οχετός του κάθετου δρόμου θα φτάσει στη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς, η ροή εκτρέπεται εξολοκλήρου στη λίμνη και από εκεί προς τη θάλασσα ή/και την Αλυκή Ακρωτηρίου. Όταν ο όγκος νερού στη λίμνη υπερβεί τα 9.000 κυβικά μέτρα, το νερό θα υπερχειλίσει μέσω δύο αγωγών διαμέτρου Φ1000, πίσω στον αγωγό ομβρίων του κάθετου δρόμου. Με τον τρόπο αυτό μετά από κάθε ραγδαία βροχόπτωση, η λίμνη θα κρατά μόνο έως τα 9.0 κυβικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για την επόμενη βροχόπτωση. Εάν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, η λίμνη πλησιάσει την ανώτατη στάθμη σχεδιασμού, θα διοχετευθεί νερό στον αγωγό υπερχείλισης προς την Αλυκή.

Nέα Βιολογική Μονάδα στη δυτική περιοχή Λεμεσού
Η νέα μονάδα θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων 13.000 κυβικών μέτρων ημερησίως και θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται βιολογικό φορτίο μέχρι 6.760 κιλών περίπου την ημέρα. Στον σχεδιασμό της μονάδας έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ώστε η μονάδα να κατασκευαστεί σύμφωνα με την πιο προηγμένη τεχνολογία, με τη χρήση ειδικών αντιδραστήρων με μεμβράνες (MBR), η οποία αυτήν την στιγμή χρησιμοποιείται διεθνώς. Επιπρόσθετα, έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους, για την αποφυγή οποιασδήποτε οχληρίας στη γύρω περιοχή όσον αφορά οσμές και θόρυβο.

Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή
Η Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή έχει επεκταθεί και αναβαθμιστεί. Οι εργασίες επέκτασης άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2008. Η νέα μονάδα μπορεί να δεχθεί υγρά απόβλητα μέχρι και 40.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, σε σύγκριση με 20.000 που δεχόταν πριν την επέκτασή της. Η μονάδα είναι σε θέση να επεξεργαστεί 16.320 κιλά βιολογικό φορτίο την ημέρα αντί 4.567 που επεξεργαζόταν πριν την αναβάθμιση. Τα έργα αναβάθμισης της μονάδας στοίχισαν περίπου €33 εκ.

Βιοαέριο - Πράσινη Ενέργεια
Εκτός από την επαναχρησιμοποίηση του νερού και της βιολάσπης, άρχισε από τον Οκτώβριο του 2008 η επαναχρησιμοποίηση του βιοαερίου, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο υλικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγόμενη ενέργεια σήμερα στον Βιολογικό Σταθμό Μονής, ανέρχεται στις 4.500 κιλοβατώρες περίπου την ημέρα και χρησιμοποιείται για κάλυψη μέρους των αναγκών λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού Μονής (περίπου 40% των αναγκών), με εξοικονόμηση που φτάνει μέχρι τα €20.000 το μήνα, ενώ με την επέκταση των δικτύων και των συνδέσεων η εξοικονόμηση θα ξεπεράσει τα €30.000 το μήνα, σε σημερινές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη λειτουργία και του νέου βιολογικού σταθμού Κάτω Πολεμιδιών, περί το 2020, οι ποσότητες αυτές αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.