Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Μουσείο Νερού
Μέσα από τον πολύπλευρο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Μουσείου Νερού, παρουσιάζεται εμφαντικά ότι η σχέση νερού και ανθρώπου είναι σχέση ζωής. Το Μουσείο Νερού αποτελεί ένα κέντρο ανάπτυξης και καλλιέργειας της υδατικής συνείδησης των παιδιών, της νεολαίας και όλων των επισκεπτών και μια πολιτιστική και κοινωνική προσφορά του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Από της λειτουργίας του Μουσείου Νερού, τον Μάρτιο 2008 μέχρι σήμερα, πολλές χιλιάδες μαθητών από όλα τα σχολεία της Κύπρου, επισκέπτονται κάθε χρόνο το Μουσείο και παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υπάρχουν για όλες τις ηλικίες, από νηπιαγωγεία μέχρι πανεπιστήμια. Στους εξωτερικούς χώρους του Μουσείου έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για τους τρόπους υδροδότησης πόλεων και κοινοτήτων, τρόπους οικονομίας και συμπεριφοράς για το νερό. Ενήλικοι επισκέπτες που επισκέπτονται το Μουσείο φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις για την ιστορία του νερού στην πόλη της Λεμεσού, άγνωστες ιστορίες και πληροφορίες για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες μιας εποχής που άλλαξαν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων.